Václavov

09.10.2014 08:06

Začátek října by l ve znamení nejen pěkného počasí, ale také třetího
společného setkání v rámci projektu Globální svět nás spojuje. Na Václavov
jsme odjížděli s tím, že máme vzorně připravené úkoly, které nám byly
zadány. Před dalšími čtyřmi týmy jsme se vytáhli časopisem, který patřil
k nejlepším a za který jsme dostali pochvalu. Videovizitky patřily rovněž
k těm nejlepším a upoutávka na naše téma "Handicapovaní mezi námi" si
zasloužila velký potlesk. Takže za výborně odvedenou práci jsme si mohli také
trochu užívat zábavy.

Během pobytu nás čekal výšlap na zříceninu Rabštejn, během níž jsme měli
splnit čtyři fotografické úkoly. Jednalo se o fotografie fauny, flóry, zátiší a
krajiny. Úkoly nás tak zaujaly, že jsme si ani nevšimli, že stále šlapeme do
kopce. V hospůdce pod Rabštejnem jsme se občerstvili a na cestě zpátky
jsme už přemýšleli, jaké video z tohoto dne natočíme.

Odpoledne nás čekal náročný úkol, a to vybrat ze všech fotografií ty
nejlepší, se kterými se utkáme o ceny. Že jsme vybrali opravdu dobře, se
ukázalo ve večerním hodnocení, když jsme vyhráli dvě ze čtyř kategorií a
v dalších jsme se umístili na druhém místě.

Poslední den pobytu nám vedoucí projektu sdělili, co si máme přichystat na
závěrečné setkání, které proběhne opět na Václavově na konci října.
Vyvrcholením celého projektu pak bude přehlídka reportáží všech týmů 10.
prosince v Zábřehu.