Globální svět nás spojuje – Multimediální inkluzivní vzdělávání, CZ.1.07/1.2.27/02.0030

 

Cílem projektu je dát příležitost žákům ze ZŠ praktických a ZŠ klasických zamyslet se a vyjádřit k problematice rovných příležitostí a inkluze pomocí filmových prostředků, a rozvinout tak ICT kompetence. Nástrojem je vytvoření novinářských redakcí v každém zapojeném městě, ve které se budou setkávat právě žáci ZŠ praktických a klasických společně se svými pedagogy a odborníky z novinářské praxe. Žáci budou pracovat v pěti regionálních novinářských redakcích, které budou vydávat vlastní časopis, zachycovat svou práci a reportáže na video a výstupy pak budou prezentovat na regionálních festivalech a finálovém krajském multimediálním festivalu v Olomouci.

To vše se týká 10 škol z Olomouckého kraje. Celkově je v projektu zapojeno 50 dětí a 20 pedagogů. Realizace projektu bude probíhat od srpna 2013 do prosince 2014. V Olomouci budou spolupracovat ZŠ Zeyerova a ZŠ prof. Z. Matějčka.